Specialerbjudanden
contactToggle Kontakt

Ett rum för välbefinnande - CONTAINEX levererar beprövade lösningar för den kommunala sektorn

Kommunala lösningar till välbefinnande!

Sedan över 30 år använder kommuner i hela Europa kontors- och bostadsmoduler från CONTAINEX och bygger t.ex. barnträdgårdar, skolor eller klubblokaler.

CONTAINEX har under de senaste 30 åren byggt många olika kommunala projekt både inrikes och utomlands av containermoduler. Den modulära designen möjliggör en rad olika designmöjligheter. Tack vare bostädernas flexibilitet kan de installeras i valfri storlek och med olika utrustning på alla platser med el-, vatten- och avloppsanslutningar. Den enkla hanteringen av modulerna är en betydande fördel.

CONTAINEX' höga produktionskapacitet - modulerna tillverkas i 6 egna, europeiska produktionsanläggningar - möjliggör korta leveranstider och snabba lösningar även vid kortfristiga behov.

Modulanläggningarna kan utökas efter behov och återanvändas för många olika områden. Så kan stora modulanläggningar enkelt demonteras och användas för andra projekt. Till exempel för bl.a. barnträdgårdar, skolor, omklädningsrum, idrottsföreningar eller asylboenden.

Anpassningen av en bestående anläggning till de nya behoven utarbetas med våra säljare på uppställningsplats. Därmed kan vi alltid erbjuda ett passande koncept, även vid stora ändringar av antalet personer.

Vårt serviceerbjudande

 • Planering med beaktande av de allmänna villkoren
 • Försäljning och uthyrning direkt från oss eller via utvalda handelspartners
 • Produktion enligt strikta miljö- och kvalitetsstandarder för CONTAINEX Green Technology
 • Individuell anpassning efter era specifika behov
 • Över 30 års erfarenhet inom den kommunala sektorn
 • Personlig rådgivning och support på plats

Dagis

Barn är mycket viktiga för oss och vi har därförutvecklat barnvänliga versioner, för att maximera välbefinnandet i våra mobila modulsystem.

När antalet barn varierar mycket från år till år, är det möjligt att med CONTAINEX' all-round-stöd erhålla den önskade flexibiliteten på grund av vår mångåriga erfarenhet av definierade modellutföranden, som enkelt och snabbt kan realiseras tack vare det flexibla modulsystemet.

Vi hjälper vid alla skeden snabbt och okomplicerat för att understöda era projektförberedelser.
Kindergarten - fixe Erweiterung
Dagis - fast förlängning
Dagis - Grupprum
"färgglad" barnträdgård
Med våra inglasade alternativ och de därav resulterande ljusa utrymmena skapas trivsamma områden för barn och elever. För att bra kunna se ut, har vi även utvecklat speciella barnträdgårdsfönster.

De enkla och flexibla väggsystemen möjliggör individuella rumsuppdelningar. I aktivitetslokaler är bollsäkra lampor en viktig detalj, som säkerställer riskfria spel- och gymnastiktimmar.

Även när det gäller sanitetsutrymmen har vi haft de små i åtanke. Det finns både barnvänliga toaletter och tvättmöjligheter tillgängliga. Barnträdgårdar och skolor kan användas efter behov, tillfälligt eller på lång sikt. Den extremt robusta och enkla konstruktionen möjliggör en senare anpassning eller omlokalisering av hela anläggningen.

De olika möjligheterna för den praktiska tillämpningen av anläggningen är mycket uppskattade av våra kunder. Efter demonteringen av vårt professionella installationsteam står ingenting i vägen för en återanvändning, i form av exempelvis ungdomsgårdar eller klubbhus.
Bollsäkra lampor
Fönster avsett för förskola
Barnvänliga sanitetsutrymmen

Flexibelt anpassade för er barnträdgård:

 • grupprum
 • personalrum
 • aktivitetsrum
 • kök och uppehållsrum
 • omklädningsrum och garderober
 • sanitetsutrymmen

Skolor

Om en skola renoveras eller måste på kort varsel utvidgas, då är CONTAINEX den perfekta partnern. I en skola byggd av moduler fungerar allt precis som i en fast byggnad. I österrikiska Feldbach byggde vi t.ex. upp en komplett skola av flexibla moduler på bara två månader.

Skolan består av 455 kontors- och sanitetsmoduler och omfattar förutom ett gymnasium, en handelsskola och en högre läroanstalt för handelsyrken även en administrativ byggnad och ett stadsbibliotek för staden Feldbach.

Vi skapade plats för 1.300 elever i de ljusa och trevliga utrymmen. Genom att ta bort väggblock och mellanväggar kan du bilda så stora utrymmen som passar just dig.
Flygfoto av skolan i Feldbach
Klassrum
Mellanstadieskolan i Feldbach

Era fördelar

 • Utmärkt pris- och prestandaförhållande
 • Individuell rumsuppdelning
 • Arbetsplatser med perfekt belysning
 • Ljusa rum med mycket dagsljus genom helinglasade väggar
 • Med beaktande av de aktuella brandföreskrifterna
 • Återanvändning av modulerna för andra ändamål
 • Planeringstillförlitlighet även vid stora ändringar av antalet barn
 • högt välbefinnande på grund av toppmodern isolering

Föreningar/evenemang

Föreningar är inte bara intresserade av övergångslösningar för speciella evenemang, utan använder våra containerprodukter även som en permanent lösning. Olika nationella och internationella klubbar från sportbranschen, bl.a. inom fotboll, ishockey, amerikansk fotboll och golf, använder sig av våra geniala rumslösningar. Vi kan se tillbaka på ett imponerande antal referensprojekt, där vi har tagit stor hänsyn till föreningens individuella utseende, såsom t.ex. klubbens färger.

De extremt robusta och hållbara produkterna kan användas oavsett årstid och i flera decennier.. Genom våra olika helinglasningsalternativ och de fasadvarianter, som realiseras genom våra partnerföretag, utvecklar vi extravaganta lösningar för klubbshopen tillsammans med er. Dessa är anpassade efter er budget och era behov.
Omklädningsrum
Klubbhus för fotbollsklubb
Klubbshop

Era fördelar

 • den optimala lösningen för varje budget
 • perfekt som permanent eller tillfällig lösning
 • individuellt utseende
 • Mångårig erfarenhet av föreningar och olika evenemang
 • speciella fönsterlösningar för kassor och kiosker (biljett-/talluckor, skjutbara fönster)
 • Helinglasning
 • speciella, extremt robusta och tåliga designvarianter
Sanitetscontainer med exteriörfolie
Klubbhus med fast inglasning
Ungdomsboende med träfasad

Olika modeller för

 • Omklädningskabiner
 • Massagerum
 • Klubbshop
 • Tvätt- och sanitetsutrymmen
 • Föreningsmatsal
 • Pressrum

Boende för asylsökande

Faktablad Boende för asylsökande
Bristen på kortfristiga och väderbeständiga boenden för asylsökande kräver snabba åtgärder av många kommuner.

CONTAINEX är ledande i Europa i fråga om boenden för flyktingar och invandrare från krisområden. Under de senaste åren har vi byggt upp ett stort antal asylboenden av containermoduler. Det uppstod olika typer av uppehållsutrymmen och boenden i bland annat Hamburg, Hall/Tyrolen, Innsbruck, Lyon, Bukarest och Zürich.

Det allra största projektet realiserades i Berlin, i samarbete med lokala partnerföretag Inom bara ett par månader installerades ett antal anläggningar med över 1.600 moduler, som rymmer mer än 2.400 flyktingar. Invånarna har tillgång till alla vanliga bekvämligheter. Våra partner på plats skapade för barnen rymliga uppehållsområden och lekplatser utomhus!
Asylboende i Fellbach
Asylboende i Berlin
"Familjeområde" i Innsbruck
CONTAINEX' höga produktionskapacitet - modulerna tillverkas i 6 egna, europeiska produktionsanläggningar - möjliggör korta leveranstider och snabba lösningar även vid kortfristiga behov. Modulanläggningarna kan utökas efter behov och återanvändas för många olika områden.

Som exempel kan nämnas klubbhus, ungdomsgårdar, eventlokaler, ersättningsbyggnader vid renoveringar etc. Vi erbjuder ett utmärkt pris-/prestandaförhållande och olika finansieringsalternativ.

Tekniska lösningar

Det är möjligt att välja mellan olika isoleringsvarianter, som följer de regionala byggnormerna och brandsäkerhetsföreskrifterna: MW (mineralull), PU (polyuretan), PIR (polyisocyanurat) eller SW (stenull).

Dessutom kan CONTAINEX modulsystem förses med en mängd olika värme- och luftkonditioneringssystem, som beroende på kraven, följer de nuvarande högsta brandsäkerhetsföreskrifterna (REI 30/60/90). De är också i enlighet med de rättsliga föreskrifterna för isoleringsvärden. De byggtekniska kraven för golv- och takbelastning tillåter upp till 500 kg/m2 (netto golvnyttolast).
Värmeisolering för modulsystem
Värmeisolering för modulsystem

U-värden i överblick

 • Golv U-värde* upp till: 0,16
 • Vägg U-värde* upp till: 0,2
 • Tak U-värde* upp till: 0,15
 • Fönster U-värde* upp till: 1,1
 • * U-värde = Värmegenomgångskoefficienten i W/(m² K) – syftar på hur bra varje fack isolerar

Beroende på land eller kommun, finns det olika rättsliga bestämmelser för bostadsmoduler. Vi tar stor hänsyn till dessa redan under planeringsfasen, för att undvika oväntade överraskningar vid ett senare tillfälle. Handikappanpassade eller barnvänliga sanitetsmoduler (t.ex. barntoaletter) ökar komforten enormt.

Genom helinglasade väggar kann man kan skapa ljusa rum fulla av dagsljus. Dessa utgör, tillsammans med perfekt belysning och rumsuppdelning, trevliga uppehållsrum och arbetsplatser. Genom högkvalitativ utrustning kan driftskostnaderna minskas till ett minimum.

Våra moduler tillverkas enligt den stränga miljö- och kvalitetsstandarden "CONTAINEX GREEN technology". Därmed säkerställs ett slutet kretslopp i enlighet med CONTAINEX definierade kvalitets- och miljöstandarder, från materialinköp till leverans av modulerna. Dessa normer följs också vid produktion och kvalitetssäkring, samt vid val av leverantörer.

 • Bläddra
  PDF
  Storlek
 • Kommunsektorn
  3,41 MB
 • Asylboenden
  4,31 MB
 • GREEN technology - Certifikat
  339 KB

Låt oss få övertyga dig om vår kvalitet

 • anläggningar med upp till 3 våningar
 • Värmeisolering på "lågenergihusnivå"
 • individuell rumsuppdelning
 • Utrustning för olika bruksändamål
 • Lackering enligt CTX-RAL-färgkarta

^ - Top
GREEN technology
Era fördelar
 • Över 30 års erfarenhet
 • Personliga råd på plats
 • Snabb leverans/hemleverans
 • Ett flertal kombinationsmöjligheter
 • Egna installationsteam på plats   
Modulanläggningar
>

Denna webbplats använder cookies för att kunna ge er den bästa möjliga användarupplevelsen. Genom att använda webbplatsen godkänner ni lagring av cookies. Mer information hittar du på: Användarvillkor