Elutrustning förrådscontainer Infällda

Infällda CEE-utsidesanslutningar Våtrumselektricitet 1 x starkströmsuttag 400 V 2 x eluttag 230 V Ljusramp Strömbrytare vid dörr Perfekt kombinerbar med fönster och extra ingångsdörr Fönster och extra ingångsdörr kan endast levereras för typ 10 och 20 Elutrustning för förrådscontainer LC 20 med fönster och ingångsdörr Mobil verkstad Ljusramp och fördelarbox med uttag Strömbrytare Infällda CEE-anslutningar