Made Europe Våra

Våra fabriker Made in Europe Mer om CONTAINEX miljö- och kvalitetsåtgärder finns att läsa i CTX-SSHE-Q-rapporten (Safety-Security-Health-Environment-Quality). Rapporten kan du beställa hos din CONTAINEX-kundrådgivare. ARCONT Gornja Radgona SLOVENIEN CZECH-Cont Ostrov TJECKIEN Vårt mångåriga samarbete med certifierade fabriker ägda av CONTAINEX garanterar en hög och säker produktkvalitet. Vi verkar för en energieffektiv konstruktion, använd- ningen av återvinningsbara material och en miljövänlig produktionsprocess. Produktionen av kontors-, sanitets- och förrådscontainrar följer stränga miljö- och kvalitetsnormer (GREEN technology). FABRIKERNA I ÖVERSIKT: